Ilmastotuuppaus

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä – polut vähäpäästöiseen liikkumiseen

Ilmastonmuutoksessa on tullut ratkaisujen aika. Liikenteen päästövähennykset ovat tärkeitä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi, mutta miten löydämme polut vähäpäästöiseen liikkumiseen – oikeudenmukaisesti?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja tutkimushanke CLIMATE NUDGE järjestävät 28. huhtikuuta seminaarin, jossa eri tieteenalojen edustajat keskustelevat ja esittävät näkökulmiaan liikkumisen vihreän siirtymän toteuttamisesta. Tarkastelemme muun muassa päästövähennystoimien eettisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, arkiliikunnan lisäämistä sekä tutkimustiedon soveltamista päätöksentekoon.

Lue lisää Oikeudenmukainen vihreä siirtymä – polut vähäpäästöiseen liikkumiseen

Vaikuttavuuskertomus 2021

Hankkeen alkupuolella toiminta on painottunut interventioiden kehittämistä tukevan tiedon keruuseen ja analysointiin. Tietoa kerätään sekä sidosryhmäyhteistyönä toteutettavan yhteiskehittämisen että erilaisten kyselyjen avulla, ja lisäksi on tehty systemaattinen kirjallisuuskatsaus liikenteeseen liittyvistä tuuppauksista ja niiden vaikutuksista.

Lue lisää Vaikuttavuuskertomus 2021