Tutkimus – Ilmansaasteille ja melulle altistuminen koulumatkan aikana

Tutkimme lukuvuonna 2023–2024 alakoululaisten altistumista ilmansaasteille ja melulle heidän tavanomaisilla sekä vaihtoehtoisilla koulumatkareiteillään. Tutkimuksessa karttuvaa tietoa voidaan käyttää myös liikkumistottumusten selvittämiseen sekä koulumatkareitin ja kulkutavan valintaan vaikuttavien tekijöiden tarkasteluun. Tutkimusaineistoa voi yhdessä muiden tutkimusten kanssa hyödyntää myös esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa.

Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE) -tutkimushanketta, jossa ovat mukana Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Pellervon taloustutkimus.

Tavoitteet

Tutkimuksella tuotetaan tietoa ilmansaasteille ja melulle altistumisesta koulumatkojen aikana.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

 1. Kuinka paljon on keskimäärin eroja altistumispitoisuuksissa, kun koulumatkat tehdään tavanomaista reittiä pitkin ja vaihtoehtoista reittiä pitkin?
 2. Miten kulkutapa vaikuttaa ilmansaasteille ja melulle altistumiseen?
 3. Mitkä tekijät vaikuttavat koulureitin ja kulkutavan valintaan?

Tutkimukseen soveltuvat henkilöt

Tutkimukseen otetaan mukaan kuopiolaisten alakoulujen (luokat 1–6) oppilaita yhdessä huoltajiensa kanssa.

Tutkimukseen osallistuvien koululaisten tulee asua vähintään 200 metrin päässä, mutta kuitenkin kävely- tai pyöräilymatkan päässä koulusta, ja heidän tulee käydä jotakin seuraavista Kuopion kaupungin kouluista:

 • Aurinkorinteen koulu
 • Haapaniemen koulu
 • Hiltulanlahden koulu
 • Jynkän koulu
 • Kalevalan koulu
 • Kettulan koulu
 • Länsi-Puijon koulu
 • Martti Ahtisaaren koulu
 • Pirtin koulu
 • Rajalan koulu
 • Snellmanin koulu ja Niiralan yksikkö
 • Särkiniemen koulu
 • Neulamäen koulu
 • Puijonsarven koulu
 • Pyörön koulu ja Pitkälahden yksikkö

Tutkimukseen voidaan ottaa mukaan alakoululaisia myös yllä olevan listan ulkopuolisista Kuopiossa sijaitsevista yksityisistä kouluista. Olethan tällöin meihin yhteydessä niin katsotaan, sijaitseeko koulu tutkimuksen kannalta sopivassa paikassa.

Tutkimuksen toteutus

Lapset ja huoltajat osallistuvat työpajaan, jossa tutkijat tarkastelevat heidän kanssaan yhteistyössä kunkin lapsen yleensä käyttämää kodin ja koulun välistä kulkureittiä ja piirretään reitti kartalle. Lisäksi tavanomaiselle koulumatkareitille mietitään vaihtoehtoinen reitti/reittejä. Ilmansaasteille ja melulle altistuminen vaihtoehtoisella reitillä voi erota alkuperäisestä reitistä, mutta sen tulee olla kuitenkin lapselle turvallinen.

Reittien lisäksi työpajassa keskustellaan koulumatkareittien valintaan vaikuttavista tekijöistä.

Työpajoissa tunnistetuilla koulumatkareiteillä tutkitaan myöhemmin ilmansaasteille (hiukkaset ja musta hiili) ja melulle altistumista niin kutsutuilla henkilökohtaisilla mittauksilla, jotka tutkijat suorittavat. Mittauksia tehdään lapsen tavanomaisella koulumatkareitillä ja vaihtoehtoisella reitillä sekä eri kulkumuodoilla (moottoriajoneuvo, pyöräily ja kävely) vähintään kahtena vuodenaikana sekä aamuruuhkan aikana että sen ulkopuolella. Lasten ei tarvitse osallistua mittausten suorittamiseen.

Tutkimuksen toteutus on kuvattu tarkemmin tutkimukseen osallistuville suunnatussa tiedotteessa:

Tiedote tutkimukseen osallistuvalle

Tiedote tutkimuksesta lapselle

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Tietosuojailmoitus

Ilmoittautuminen tutkimukseen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätiedot tutkimuksesta ja yhteydenotot

Taina Siponen
tiimipäällikkö, erityisasiantuntija
THL, Ilmastotuuppaus-hanke
puh. 029 524 6465
sähköposti: taina.siponen(at)thl.fi

Tarja Yli-Tuomi
erikoistutkija
THL, Ilmastotuuppaus-hanke
puh. 029 524 6302
sähköposti: tarja.yli-tuomi(at)thl.fi