Päivitetty 12.05.2021

Metsä

Hiilinielujen hoito helpommaksi tuuppauksilla 

Metsänomistajat ovat joutuneet tekemään vaikeita valintoja ilmastonmuutoksen vuoksi, kun hiilinielujen merkityksestä kasvihuonekaasujen sitojana on saatu tutkimustietoja ja niiden merkitystä on alettu korostaa. Tutkimme, miten heidän työtään voitaisiin tehdä helpommaksi ja vähemmän kuormittavaksi ilmastotuuppausten avulla.

Suunnittelemme ja testaamme yhdessä metsäalan järjestöjen kanssa tuuppauksia, joilla hiilinielujen optimointi voisi helpottua. Metsät ja suoalueet ovat suurimpia maanpäällisiä hiilinieluja, ja niillä on tärkeä ilmastonmuutoksen hidastamista tukeva rooli.  

Kehitämme esimerkiksi metsänhoitajille suunnattua neuvontaa ja luomme hiilinielujen hoitoon uudenlaisia työkaluja. Tällä tavoin pyrimme tuuppaamaan Suomea kohti tulevaisuutta, jossa olemme hiilinielujen hoidon optimoinnin edelläkävijöitä. 

Metsänomistajaan kohdistuu monia vaatimuksia 

Metsäsektorin tuuppaukset ovat monimutkaisempia kuin liikenteen. Metsänomistajat kohtaavat monenlaisia vaatimuksia yhtä aikaa: heidän pitäisi tuottaa puuta ja energiaa, suojella luonnon monimuotoisuutta, tarjota virkistysmaastoja ja varastoida hiiltä metsiinsä. Monet metsänomistajista haluaisivat toimia oikein, mutta he ovat epävarmoja ratkaisuista, vaikutuksista ja kannustimista. He saattavat myös tuntea että heidän toimiensa merkitys on vähäinen. 

Metsänomistajien arvoja ja päätöksentekoa on tutkittu runsaasti, mutta sitoutumista ilmastotoimiin tai sen vaikutusta henkiseen hyvinvointiin huomattavasti vähemmän. 

Tuuppaukset voisivat perustua esimerkiksi siihen, miten metsänomistajille suunnattua tietoa ja päätöksentekovaihtoehtoja muotoillaan – esimerkiksi miten metsänomistajan valitsemat hoitotoimet vertautuvat muiden tekemiin valintoihin tai mitkä hoitotoimet ovat oletusarvoisia ja mitkä vaihtoehtoisia. 

Yhteistyökumppanimme:

  • Suomen metsäkeskus
  • Metsänhoitoyhdistys Siikalatva
  • Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala
  • Maataloustuottajien keskusjärjestö MTK

Palaa Ilmastotuuppaukset-sivulle

Ajankohtaista metsätuuppauksista

Tuuppaukset voivat auttaa metsänomistajia tekemään parempia taloudellisia päätöksiä

04.04.2024
Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimuksen mukaan yleisin metsänomistajien käyttämä mittari metsätalouden kannattavuuden arvioinnissa… Lue lisää Tuuppaukset voivat auttaa metsänomistajia tekemään parempia taloudellisia päätöksiä

Tuuppauksia jo käynnissä kouluissa ja metsissä – kyselyt kertovat pian lisää suomalaisten tuuppausasenteista

22.02.2023
Koulumatkakalenteri on yksi tuuppausvälineistä. BLOGI Vuosi 2022 oli CLIMATE NUDGE -hankkeessa intensiivistä työskentelyä tuuppausten… Lue lisää Tuuppauksia jo käynnissä kouluissa ja metsissä – kyselyt kertovat pian lisää suomalaisten tuuppausasenteista

Sopivatko tuuppaukset metsään?

29.11.2021
BLOGI Parhaan jalkapalloilijan äänestämistä tupakantumpeilla, kärpästarroja pisuaarissa, kilparadoiksi maalattuja rappusia. Nämä ovat esimerkkejä… Lue lisää Sopivatko tuuppaukset metsään?