Hiilinielujen hoito helpommaksi tuuppauksilla 

Metsänomistajat ovat joutuneet tekemään vaikeita valintoja ilmastonmuutoksen vuoksi, kun hiilinielujen merkityksestä kasvihuonekaasujen sitojana on saatu tutkimustietoja ja niiden merkitystä on alettu korostaa. Tutkimme, miten heidän työtään voitaisiin tehdä helpommaksi ja vähemmän kuormittavaksi ilmastotuuppausten avulla.

Suunnittelemme ja testaamme yhdessä metsäalan järjestöjen kanssa tuuppauksia, joilla hiilinielujen optimointi voisi helpottua. Metsät ja suoalueet ovat suurimpia maanpäällisiä hiilinieluja, ja niillä on tärkeä ilmastonmuutoksen hidastamista tukeva rooli.  

Kehitämme esimerkiksi metsänhoitajille suunnattua neuvontaa ja luomme hiilinielujen hoitoon uudenlaisia työkaluja. Tällä tavoin pyrimme tuuppaamaan Suomea kohti tulevaisuutta, jossa olemme hiilinielujen hoidon optimoinnin edelläkävijöitä. 

Metsänomistajaan kohdistuu monia vaatimuksia 

Metsäsektorin tuuppaukset ovat monimutkaisempia kuin liikenteen. Metsänomistajat kohtaavat monenlaisia vaatimuksia yhtä aikaa: heidän pitäisi tuottaa puuta ja energiaa, suojella luonnon monimuotoisuutta, tarjota virkistysmaastoja ja varastoida hiiltä metsiinsä. Monet metsänomistajista haluaisivat toimia oikein, mutta he ovat epävarmoja ratkaisuista, vaikutuksista ja kannustimista. He saattavat myös tuntea että heidän toimiensa merkitys on vähäinen. 

Metsänomistajien arvoja ja päätöksentekoa on tutkittu runsaasti, mutta sitoutumista ilmastotoimiin tai sen vaikutusta henkiseen hyvinvointiin huomattavasti vähemmän. 

Tuuppaukset voisivat perustua esimerkiksi siihen, miten metsänomistajille suunnattua tietoa ja päätöksentekovaihtoehtoja muotoillaan – esimerkiksi miten metsänomistajan valitsemat hoitotoimet vertautuvat muiden tekemiin valintoihin tai mitkä hoitotoimet ovat oletusarvoisia ja mitkä vaihtoehtoisia. 

Yhteistyökumppanimme:

  • Suomen metsäkeskus
  • Metsänhoitoyhdistys Siikalatva
  • Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala
  • Maataloustuottajien keskusjärjestö MTK

Palaa Ilmastotuuppaukset-sivulle

Ajankohtaista metsätuuppauksista

Tuima sisarhankkeemme etsii tuuppauksia turvemaille

13.07.2021
TIEDOTE ”Tuuppausten kohteena ovat maanomistajat, joiden valinnat vaikuttavat maankäytöstä syntyviin päästöihin. Tarkastelemme laajasti maa- ja metsätaloutta, mutta pääpaino on turvemaissa.” Näin summaa Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen TUIMA-tutkimushankkeen ytimen. CLIMATE NUDGEN eräänlainen ”sisarhanke”… Lue lisää Tuima sisarhankkeemme etsii tuuppauksia turvemaille

Akatemialta miljoonarahoitus ilmastotuuppauksia kehittävälle tutkimukselle

01.03.2021
Suomen akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt yli neljän miljoonan euron rahoituksen tutkimushankkeelle, jossa kehitetään ja tutkitaan käyttäytymistieteellisiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hanketta vetää Turun yliopisto, ja siinä ovat mukana… Lue lisää Akatemialta miljoonarahoitus ilmastotuuppauksia kehittävälle tutkimukselle