“Emmehän me halua tuupata pyöräilijöitä sähköautoilijoiksi” – miten vähentää liikenteen päästöjä tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti?

pyöräileviä lapsia

UUTINEN

Noin viidennes Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on seurausta liikenteestä. Liikenne tuottaa myös meluhaittoja ja ilmansaasteita, joilla on haitallinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin.

”Pyöräily ja käveleminen sen sijaan lisäävät fyysistä aktiivisuutta. jolla on myönteistä vaikutuksia sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Ne voivat olla osa ratkaisua päästövähennysten tekemiseen”, sanoo CLIMATE NUDGE -tutkimushankkeen johtaja, professori Paula Salo.

Hanke tutkii paraikaa erilaisia tuuppauskeinoja, joilla liikenteen päästöjä saataisiin vähennettyä. Tärkeä kysymys on kuitenkin se, miten vähennykset saataisiin toteutettua oikeudenmukaisesti. Liikenne ja liikkumisen valinnat ovat ihmisten arjen ja elämäntavan kannalta isoja asioita.

Oikeudenmukaisuuden ongelmaa ratkottiin huhtikuun lopussa hankkeen järjestämässä seminaarissa, jonka tallenteen voit katsoa alta (juttu jatkuu kuvan jälkeen):

Kallis bensa ei ole suosittua

Suomen ympäristökeskuksen professorin Mikael Hildenin mukaan liikenne on ollut hankala tapaus, koska muilla aloilla päästöjä on pystytty vähentämään nopeammin.

”Puhumme järjestelmämuutoksesta, ja se on paljon hankalampi asia kuin vaikkapa lyijyn poistaminen polttoaineesta. Muutokseen liittyy sekä teknologista kehitystä että koko liikkumisen ja liikenteen uudelleenarviointia”, Hilden sanoo.

Hankaluutta lisää se, että muutokseen sisältyy päästöjen hinnoittelu, mikä käytännössä tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden hintojen nousua.

”Tämä kevät on osoittanut, kuinka suosittu toimenpide se on. Ja siinä hyvin vahvasti nousee pintaan poliittisia intohimoja.”

Viherpesua pitää välttää

Turun yliopiston dosentti Helena Siipi huomautti, että ilmastotuuppausten suunnittelussa pitää arvioida eettisiä seikkoja, esimerkiksi että tuupataanko ihmisiä kohti ilmastoviisainta vaihtoehtoa, onko tuuppaus läpinäkyvä keinojen ja tavoitteiden suhteen, vai onko se ehkä viherpesua.

Esimerkiksi sähköautotuuppauksiin olisi hyvä yhdistää tuuppauksia pyöräilyyn, kävelyyn ja joukkoliikenteen käyttöön. Tällöin vähennetään riskiä siitä, että ihmiset muuttaisivatkin liikkumistapaansa ilmastovahingollisempaan suuntaan.

”Emmehän me tietenkään halua tuupata pyöräilijöitä sähköauton käyttäjiksi. Samalla saataisiin tuuppausten hyötyjä, kuten ilmastoahdistuksen vähenemistä, myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta sähköauton hankintaan”, Siipi sanoo.

Viherpesulla puolestaan viitataan toimenpiteisiin, jotka antavat vaikutelman ilmastotoimista, mutta voivatkin olla jopa ilmastolle vahingollisia. Viherpesu voi joskus olla tahatonta tai tietämättömyydestä seuraavaa.

”Eli olennaista on miettiä, onko suunniteltu tuuppaus tehokas suhteessa kustannuksiin, suhteessa vaihtoehtoisiin toimiin ja ilmastotavoitteisiin.”

Seminaarissa puhuivat myös THL:n tutkimusprofessori Sakari Karvonen, Turun yliopiston professori Petri Tapio ja liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Saara Jääskeläinen.

Koko seminaari täällä:  https://www.youtube.com/watch?v=8anTuJNESQI

Seminaarin paneelikeskustelu erillisenä täällä: https://www.youtube.com/watch?v=fmOF6ZhdVfc