Koronapandemian jälkeen yksityisautoilun suosio laski kunta-alan työmatkoilla

Yksityisautoilun suosio työmatkan kulkumuotona laski kunta-alan työntekijöillä pandemian jälkeen. Tämä pienensi kunta-alan työmatkaliikenteen päästöjä.

Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksesta, joka selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Vuosina 2020 ja 2022 kyselyssä selvitettiin myös henkilöstön työmatkatapoja.

Tutkimukseen vastanneista noin 40 prosenttia kertoi siirtyneensä etätyöhön koronapandemian vuoksi. Etätyöstä siirryttiin takaisin lähi- tai hybridityöhön laajalti syksyllä 2022. Tuolloin 91 prosenttia vastaajista kertoi siirtyneensä joko kokonaan tai osittain takaisin lähityöhön. Kunta-alalla on kuitenkin monia ammattiryhmiä, kuten lääkärit, hoitajat, varhaiskasvattajat ja opettajat, joille etätyön tekeminen ei ole mahdollista. Lähityötä tehtiin näissä ammattiryhmissä   joko pääosin tai kokonaan koko pandemianajan.

Vuonna 2022 vastaajista 31 prosenttia autoili töihin kesäkelillä ja 34 prosenttia talvikelillä. Päivittäin autoilevien määrä vähentyi viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Autolla ajetut kilometrit vähenivät 11 prosenttia.

Pidempi työmatka lisäsi henkilöauton käyttöä. Työmatkan keskipituus oli päivittäin autoilevilla 15–16 kilometriä ja muita kulkumuotoja käyttävillä kahdeksan kilometriä.

– Mielenkiintoista on myös työmatka-autoilun polarisaatio. Jakauma painottuu selkeästi molempiin ääripäihin eli autolla mennään töihin tyypillisimmin joko päivittäin tai ei koskaan, sanoo Työterveyslaitoksen johtava tutkija Jenni Ervasti.

Päivittäin autoilevien väheneminen näkyy hiilidioksidipäästöjen pienenemisenä

Työntekijää kohden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt kunta-alan työmatkaliikenteestä olivat 315 kilogrammaa vuonna 2022. Vuonna 2020 vastaava luku oli 356.

Ammateittain tarkasteluna eniten hiilidioksidipäästöjä työntekijää kohden oli palomiehillä. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että palomiehet ajaisivat työmatkojaan poikkeuksellisen paljon autolla, vaan suuret päästöt aiheutuvat pitkistä työmatkoista.

Pienipäästöisin ammattiryhmä on kirjastojen työntekijät, joista vain 12 prosenttia kertoi autoilevansa töihin päivittäin.

– Auton käyttö työmatkalla on suhteellisen yleistä vuorotyötä sisältävissä ammateissa, joissa julkisen liikenteen käyttö ei välttämättä ole aina edes mahdollinen vaihtoehto. Auton käyttö ja siten päästöt ovat kuitenkin vähentyneet myös näissä ammattiryhmissä, Jenni Ervasti sanoo.

Kunta10-tutkimuksen työmatkoja koskevia kysymyksiä kysyttiin neljän suuren kunnan työntekijöiltä, kun taas pandemian vaikutuksia kysyttiin kaikkien 11 kunnan työntekijöitä. Vuonna 2022 kyselyyn vastasi 57 572 työntekijää (72 %). Vuonna 2020 vastanneita oli 65 179 (62 %).

Lue lisää

Työterveyslaitoksen tiedote 19.6.2023:
Enemmistö kunta-alalla koki koronapandemian vaikuttaneen kielteisesti omaan työhön

Työmatkat-aineistosivu: Työmatkat kunta-alalla (Työterveyslaitos)

Työmatkat-analyysisivu: Kunta-alan työntekijöiden työmatkatavat koronapandemian aikana sekä työmatkojen aiheuttama ilmastokuorma (Työterveyslaitos)

Yhteystiedot

Jenni Ervasti
johtava tutkija
Työterveyslaitos
puh. 043 825 5475
sähköposti: jenni.ervasti(at)ttl.fi