Osallistu tutkimukseen ilmastonmuutoksen aiheuttamista tunteista

Pyydämme sinut osallistumaan lyhyeen kyselytutkimukseen, jossa kartoitetaan, millaisia ajatuksia ja tunteita ilmastonmuutos suomalaisissa herättää. Kysely on tärkeä osa ilmastonmuutosta käsittelevien psykologisten mittareiden kehittämistä ja siihen vastaaminen kestää 10-15 minuuttia. Voit vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Siirry vastaamaan kyselyyn tästä linkistä

Toivomme saavamme vastauksia kaikenlaisilta ihmisiltä, joten vinkkaa kyselystä myös eteenpäin! Vastaajan tulee kuitenkin olla vähintään 18-vuotias.

Tutkimukseen osallistumisesta ei tarjota palkkiota, mutta osallistumisesi edistää ilmastonmuutoksen psykologisten vaikutusten tieteellistä tutkimusta. Kyselyssä on kysymyksiä suhtautumisestasi ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista.

Kyselyssä ei kerätä yhteystietoja. Vastaajasta kerättäviä henkilötietoja ovat ikä, sukupuoli, äidinkieli, talouden koko sekä koulutus ja työtilanne. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimuksen tulokset tullaan raportoimaan sellaisella tavalla, että yksittäisten vastaajien vastauksia on mahdoton erottaa tuloksista. Tietojen käsittelyn perusteena on tieteellisen tutkimuksen tekeminen. Lisätietoa tietojen käsittelystä löytyy tutkimuksen tietosuojaselosteesta.

Tutkimus on osa laajaa Ilmastotuuppaus-tutkimushanketta, jota rahoittaa Suomen Akatemia ja johon kuuluu useita suomalaisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tämän tutkimuksen toteuttaja on Turun yliopisto ja sen aineistoa säilytetään ja käsitellään Turun yliopiston psykologian laitoksella. Kyselyn aineistosta kirjoitetaan Noel Niskasen psykologian pro gradu -tutkielma sekä kansainvälinen tieteellinen artikkeli.

Kiitoksia jo etukäteen osallistumisesta!