kuvituskuva pyöräilijästä

Päivittäinen työmatkaliikunta voi hillitä elimistön tulehdustilaa

UUTINEN

Itä-Suomen yliopiston, THL:n ja TTL:n tutkimuksen mukaan vähintään 45 minuutin päivittäinen työmatkaliikunta on yhteydessä matalampiin CRP-arvoihin aikuisilla. CRP on keskeinen tulehduksen merkkiaine. Tutkimus julkaistiin European Journal of Public Health -tiedelehdessä joulukuussa.

Elimistön matala-asteinen tulehdustila on yhdistetty moniin kroonisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja eri syöpiin. Liikuntaharjoittelulla on havaittu olevan tulehdusta vähentäviä vaikutuksia, mutta työmatkaliikunnan osalta tutkimuksia on vain vähän. Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin työmatkaliikunnan yhteyttä tulehdustilaan 6 208 suomalaisella työssäkäyvällä keski-ikäisellä aikuisella. Tutkimuksessa hyödynnettiin kansallisen FINRISKI-väestötutkimuksen poikkileikkausaineistoja vuosilta 1997, 2002, 2007 ja 2012.

Vähintään 45 minuuttia päivässä

Tulosten mukaan henkilöillä, jotka kävelivät tai pyöräilivät töihin vähintään 45 minuuttia päivässä, oli matalammat CRP-arvot kuin niillä, jotka kulkivat työmatkansa autolla tai muilla moottoriajoneuvoilla. Yhteys säilyi vahvana, vaikka analyyseissa otettiin huomioon esimerkiksi vapaa-ajan liikunnan, fyysisen työn ja ruokavalion vaikutukset. Työmatkaliikunnan yhteys matalampiin tulehdustasoihin näkyi erityisesti naisilla. Yhteyttä ei havaittu lyhytkestoisemman työmatkaliikunnan ja tulehdusarvojen välillä.

”Tämän tutkimuksen perusteella säännöllinen ja jokseenkin runsas työmatkaliikunta saattaa hillitä matala-asteista tulehdustilaa. Kävelyä ja pyöräilyä edistämällä voidaan saavuttaa väestötason terveyshyötyjä, minkä lisäksi myös liikenteen päästöt vähenevät”, toteaa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, väitöskirjatutkija Sara Allaouat Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimus toteutettiin osana Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Ilmastotuuppaus-hanketta.

Koko artikkeli täällä: https://academic.oup.com/eurpub/advance-article/doi/10.1093/eurpub/ckad213/7464029