Sähköautotuuppaukset: Kohti eettisesti kestävää liikenteen sähköistymistä

Sähköautoihin liittyvien tuuppausten eettisiä näkökulmia arvioitiin osana ilmastotuuppaustutkimusta. Aihe on nyt erityisen ajankohtainen, sillä autoilu on muuttumassa Euroopassa merkittävästi. Vuodesta 2035 unionin alueella kaikkien uusien henkilö- ja pakettiautojen tulee olla päästöttömiä. Tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä sekä hidastaa ilmastonmuutosta. Tämä tarkoittaa käytännössä polttomoottoriautojen myynnin kieltämistä ja sähköautojen käytön edistämistä. Suomessa valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi vuodelle 2030 noin 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa.

Tuuppaukset ovat psykologisen vaikuttamisen keinoja, jotka muuttavat ihmisten käyttäytymistä ennustettavalla tavalla ilman, että vaihtoehtoja kielletään tai niiden kustannuksia muutetaan merkittävästi. Sähköautotuuppauksilla voidaan edistää henkilöautoliikenteen sähköistymistä ja korvaamista vähäpäästöisillä liikkumismuodoilla, mutta suunnittelussa on otettava huomioon eettiset periaatteet. Esimerkkeinä sähköautoilun edistämisessä käytetyistä ilmastotuuppauksista ovat esimerkiksi latauspisteiden verkoston parantaminen ja niiden käytettävyyden edistäminen, vihreiden rekisterikilpien käyttö ja sosiaalisten normien hyödyntäminen.

Tutkimuksesta selviää, että eettisesti relevantteja piirteitä tulisi punnita ja tasapainottaa suhteessa toisiinsa tuuppauksia suunniteltaessa. Nämä piirteet ovat (1) ilmastotuuppausten muita hyödyttävä luonne, (2) ilmastotoimikielteisten huomioiminen, (3) varmuus parhaista toimintavaihtoehdoista, (4) oikeudenmukaisuus, (5) läpinäkyvyys ja (6) ilmastotuuppausten teho.

Tutkimuksen mukaan sähköautotuuppauksia ei tarvitse pitää eettisesti huolestuttavampina kuin muitakaan vastaavia toimenpiteitä, mutta niiden suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon eettiset näkökohdat. On erityisen tärkeää varmistaa, ettei tuuppauksilla johdeta ihmisiä tekemään ilmastotavoitteiden vastaisia valintoja.

Tutkimus antaa neljä eettistä suositusta sähköautojen tuuppauksien kehittäjille:

  1. Tuuppaukset tulee ensisijaisesti kohdistaa sellaisiin ihmisiin, joilla on taloudelliset mahdollisuudet hankkia sähköauto sekä niihin, jotka joka tapauksessa autoilisivat.
  2. Tuuppaukset eivät saa ohjata ihmisiä luopumaan ympäristöystävällisistä liikkumistavoista, kuten pyöräilystä tai joukkoliikenteestä.
  3. Sähköautojen tuuppaukset on syytä yhdistää muihin sitä ilmastoystävällisempiin liikkumismuotoihin.
  4. Sähköautotuuppausten tulee olla läpinäkyviä paitsi, jos läpinäkymättömyydelle on hyvät perusteet. Sähköautotuuppauksia suunniteltaessa ja toteutettaessa tulisi viherpesun välttämiseksi pyrkiä arvioimaan niiden tehoa ja vaikutuksia verrattuna niille vaihtoehtoisiin ilmastotoimiin.

Koko Helena Siiven tutkimusartikkeli luettavissa linkistä:

Siipi, H. (2023). Ilmastotuuppausten eettinen toteuttaminen: esimerkkinä sähköautot. Alue Ja Ympäristö52(1), 97–112.