Seikkaillen koulu- ja työmatkalle – pelillistämällä intoa pyöräilyyn ja kävelyyn

Koulumatkaseikkailu on Ilmastotuuppaus-hankkeessa kehitetty kalenteri, jolla kannustetaan lapsia kulkemaan kouluun hevosvoimien sijaan lihasvoimalla eli esimerkiksi pyöräillen tai kävellen.

Ilmastotuuppaus-hankkeen Koulumatkakalenteri on suunniteltu innostamaan koululaisia
menemään kouluun aktiivisilla kulkutavoilla.

Seikkailu muistuttaa joulukalenteria: siinä on luukkuja, joita avataan. Seuraavan luukun saa avata, kun on kulkenut yhden matkan lihasvoimilla. Luukuissa on tehtäviä, joista osa tehdään vanhemman kanssa yhdessä.

Tällaista kannustamisesta voi sanoa tuuppaamiseksi, tässä tapauksessa koululaisia tuupataan aktiivisiin kulkutapoihin. Ilmasto kiittää, samoin terveys, mikä onkin Ilmastotuuppaus-hankkeen tavoitteena.

Kalenterilla tuupataan sekä vanhempia että lapsia

Koulumatkaseikkailu on puoliksi tuuppaus vanhemmille ja puoliksi lapsille.

”Lapsen kulkutavat kouluun on paljolti vanhemmista kiinni, mutta myös lapsen omasta motivaatiosta. Halusimme siis tuupata vanhempia, mutta niin, että se olisi lapsille hauskaa”, kertoo Marianne Melin.

Koulumatkaseikkailu on tutkimuskäytössä muutamassa koulussa Turussa ja yhdessä koulussa Kuopiossa. Vanhemmat saivat tutkimuksesta tiedon Wilman kautta ja paperikalenterin mukana lähetettiin lisäksi kirje vanhemmille. Kirjeessä kannustettiin vanhempia ohjaamaan lapsiaan aktiivisiin koulumatkan kulkumuotoihin.

”Tässä tutkimuksessa pyrimme tuuppaamaan eli lisäämään aktiivisesti kuljettuja koulumatkoja viestinnällisin keinoin, mutta vanhempihan voi näyttää myös omalla esimerkillä mallia lapselle kulkemalla työmatkat aktiivisia keinoja käyttäen”, Melin sanoo.

Tutkimuksen osana tehdään seurantaa, paljonko lapsia kuljetetaan autolla kouluun sekä alku- ja loppukysely oppilaille, vanhemmille ja opettajille. Tutkimuksen analysointivaihe alkaa keväällä 2023.

Pelillistämällä voi kannustaa myös työmatkaliikuntaan

Ilmastotuuppaus-hankkeen tutkijat keksivät hyödyntää pelillistämistä myös työmatkaliikuntaan kannustamisessa. Työmatkakalenteri on tarkoitettu työpaikalla porukalla täytettäväksi. Työmatkakalenterin lisäksi työntekijät saivat tuuppauskirjeen, jolla pyrittiin motivoimaan aktiivisiin kulkumuotoihin työmatkoilla. Lisäksi kehitettiin toimintasuunnitelma (coping plan), jonka avulla kannustetaan työntekijöitä itse ratkaisemaan aktiivista työmatkakulkemista estäviä asioita jo etukäteen.

Toimintasuunnitelmassa ideana oli, että se voisi täyttää joko yksin tai yhdessä työkaverin kanssa ja sopia kirjallisesti, minä päivänä pyöräily aloitetaan ja madaltaa näin kynnystä aloittaa työmatkapyöräily. Kalenteri ja suunnitelma toimivat sosiaalisena sitouttamisena.

”Ihmiset tuppaavat siirtämään asioiden aloitusta. Pyöräily on hyvin pitkälle myös sosiaalinen tapahtuma. Etenkin naiset pitävät ryhmäliikunnasta ja siten monille ihmisille aktiivinen työmatkaliikkuminen yhdessä työkaverin kanssa voi toimia sytykkeenä”, sanoo Ilmastotuuppaus-hankkeen tutkija Anna Makkonen.

Työmatkakalenteri ja toimintasuunnitelma on otettu käyttöön kymmenessä Vantaan kirjastossa ja tutkijat yrittävät tuupata koko työyhteisöä lisäämään aktiivista työmatkaliikuntaa.

Kulkumuotoja ja niissä tapahtuvia muutoksia tutkimuskohteissa seurataan alku- ja loppukyselyn lisäksi Feedbacklyn palauteterminaaleilla, jotka muokattiin ja brändättiin ilmastotuuppaus-hanketta varten. Palauteterminaaleissa ”hymiöt” korvattiin kulkumuodoilla ja työntekijä aina töihin tullessaan painaa kulkutapaa vastaavaa ikonia. Vastaukset tallentuvat digitaalisesti pilvipalveluun. Näin tuloksia voidaan seurata ihan reaaliajassakin.

Tutkimuksen tuloksia analysoidaan keväällä 2023.

Tutkimuksessa mukana olevissa kirjastoissa on palauteterminaali,
jossa työntekijöiltä kysytään, miten he tulivat töihin.

Lisätietoa

Koulumatkakalenteri:
Marianna Melin
projektitutkija
Turun yliopisto
sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi

Elisa Sahari
projektitutkija
Turun yliopisto
sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi

Työmatkakalenteri:
Anna Makkonen
projektitutkija
Turun yliopisto
sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi