Sidosryhmä kick-off aloitti keskustelun yhteistyötahojen kanssa

CLIMATE NUDGE järjesti sidosryhmilleen kick-off tilaisuuden 17.3. klo 9-11. Tilaisuus järjestettiin etäyhteydellä, joka mahdollisiti kahden erillisen teemoitellun kickoffin yhtäaikaisen pitämisen. Osallistujia oli parhaimmillaan 47, joista 23 oli sidosryhmien edustajia.

Tapahtuma avaus oli kaikille yhteinen. Hankkeen ja tuuppaus-teorian esittelyn jälkeen saatiin kuulla puheenvuoroja sidosryhmien edustajilta. Puheenvuorot pitivät Karen Wik-Portin (Metsäkeskus), Stella Aaltonen (Turun kaupunki) ja Olli-Pekka Pietiläinen (Ympäristöministeriö).

Puheenvuorojen jälkeen siirryttiin keskusteleman hankkeen kahdesta pääteemasta, liikenteestä ja metsänhoidosta, kahteen erilliseen istuntoon. Keskustelu teemoista oli vilkasta ja innostunutta ja sidosryhmän edustajilla oli ehdottaa monia hyviä sovelluksia tuuppausten kohteeksi.