Strategisen tutkimuksen Ihminen ja ilmasto -tutkimusohjelman verkkoseminaari 25.10.2021

Ilmastoviisaiden valintojen yhteiskunta

Ilmastokriisi ja Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä edellyttää tehokkaita ja laajasti hyväksyttyjä ilmastotoimia kaikilla sektoreilla ja tasoilla, yksilöistä yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan. Ilmastonmuutosta hillitsevien toimien kestävyys edellyttää, että ihmiset kokevat ne oikeudenmukaisina ja että niiden vaikutukset eivät lisää eriarvoisuutta. Minkälaisiin ilmastotoimiin ja ilmastoviisaisiin ratkaisuihin yksilöitä ja yhteisöjä voidaan ohjata ja kannustaa ja miten se tehdään niin, että varmistetaan toimien oikeudenmukaisuus? Seminaarissa tarkastellaan ilmastoviisaita valintoja mm. ohjauskeinojen näkökulmasta sekä asumisen ja kaupunkiympäristön näkökulmista. 

Ks. Tarkempi ohjelma ja puhujien esittely.

Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen pe 22.10. mennessä.

9:30     Avaus

Oikeudenmukainen ohjaus kohti ilmastoviisaita valintoja

Päästöverojen oikeudenmukaisuus: kuka kantaa verotaakan? (Marita Laukkanen, VATT, 2035Legitimacy)

Tuuppausten oikeudenmukaisuus (Nils Sandman ja Polaris Koi, Turun yliopisto, CLIMATE-NUDGE)

Kommenttipuheenvuoro ja yleisökeskustelu

10:20-10:30 Tauko

10.30   Kohti hiiliviisaita ratkaisuja kaupungeissa ja kodeissa

Hiiliviisas kaupunkiympäristö: Viheralueiden suunnittelun ja rakentamisen käytännöt (Leena Järvi, Helsingin yliopisto) CO-CARBON

Ilmastoviisas koti: Arjen ja asumisen käytännöt (Henna Syrjälä, Vaasan yliopisto) Decarbon Home

Kommenttipuheenvuoro ja yleisökeskustelu

11.30   Tilaisuus loppuu

Hankkeet on rahoitettu osana Suomen Akatemian alla toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston Ihminen ja ilmastonmuutos -tutkimusohjelmaa. Ohjelma on käynnissä 2020-2026.

Seuraa hankkeita Twitterissä: @Climate_nudge, @2035legitimacy, @DecarbonHome, #COCARBON, @Akatemia_STN