TIEDOTE

”Tuuppausten kohteena ovat maanomistajat, joiden valinnat vaikuttavat maankäytöstä syntyviin päästöihin. Tarkastelemme laajasti maa- ja metsätaloutta, mutta pääpaino on turvemaissa.”

Näin summaa Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen TUIMA-tutkimushankkeen ytimen. Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE) -hankkeen eräänlainen ”sisarhanke” käynnistyi keväällä, ja se hakee niin ikään vähennyksiä ilmastopäästöihin tuuppausten avulla. Kumppaneina ovat Utajärven ja Kärsämäen kunnat Pohjois-Pohjanmaalla sekä ProAgria Oulu.

Tavoitteena on vähentää hiili- ja muita ilmastopäästöjä, vahvistaa hiilinieluja ja hiilen varastoja sekä edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Turvemaat ovat merkittävä kasvihuonekaasujen lähde Suomessa.

”Tuuppaukset tehdään avoimesti yhteisymmärryksessä kohteena olevien maanomistajien kanssa”, Ruuskanen kertoo.

Miten maanomistajien asenteet tai alueelliset tekijät vaikuttavat?

Tutkijat tarkastelevat myös sitä, miten asenteet, tausta ja rakenteelliset esteet vaikuttavat tuuppausten onnistumiseen, ja riippuuko halukkuus alueellisista tai asenteellisista tekijöistä.

Samalla selvitetään, miten johtamisella ja sääntelyllä voidaan tukea käyttäytymismuutoksia ja niiden jatkuvuutta. Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että tuuppaukset ovat usein kustannustehokkaita ja hyväksyttäviä, mutta niiden vaikutus ei yleensä ole valtavan suuri, ja se laskee ajan myötä.

Mukana tutkimustyössä on niin luonnontieteiden, psykologian, taloustieteen, oikeustieteen kuin johtamisenkin tutkijoita. TUIMA-hanketta koordinoi Pellervon taloustutkimus PTT, ja konsortion muut jäsenet ovat Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2021-2023, ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö osana Hiilestä kiinni -ohjelmaa.

Lue lisää Tuima-hankkeesta Pellervon taloustutkimuksen sivuilta