Tutkimus: Kevyen liikenteen terveyshyödyt Suomessa koko liikenteen terveyshaittoja suuremmat

Kotimaisen liikenteen aiheuttaman melun, ilmansaasteiden ja onnettomuuksien kansanterveyshaitat ovat Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa pienemmät kuin kävelyn ja pyöräilyn tuottaman fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt. Tutkimuksen tekivät Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Ilmatieteen laitos osana CLIMATE NUDGE -hanketta.

Tutkijat selvittivät kotimaisen kevyen liikenteen ja tie-, raide- ja lentoliikenteen terveysvaikutuksia Suomessa ja erikseen suurimmissa kaupungeissa. Kyseessä on ensimmäinen kattava yhteenveto liikenteen terveysvaikutuksista Suomessa ja yksi harvoista tällaisista tutkimuksissa maailmanlaajuisestikin.

”Kansainvälisissä tutkimuksissa on aikaisemmin saatu viitteitä siitä, että kävelyn ja pyöräilyn kansanterveyshyödyt voivat olla yhtä suuria kuin liikenteen kokonaisuudessaan aiheuttamat haitat, mutta tässä tutkimuksessa pystyimme ensimmäisen kerran vertaamaan hyötyjä ja haittoja Suomen osalta ja todentamaan, että Suomessa hyödyt ovat nykytilanteessa selvästi haittoja suuremmat”, sanoo tutkimuksen johtaja Marko Tainio SYKEstä.

Koko maan tarkastelussa onnettomuudet aiheuttavat suurimmat liikenteen terveyshaitat, kun taas kaupungeissa korostuvat liikenteen melun haitat. Suomessa ja useimmissa kaupungeissa noin 80 % kevyen liikenteen hyödyistä tuli kävelystä, mutta Oulussa ja Joensuussa pyöräilyn hyödyt olivat noin kolmasosa kaikista hyödyistä.

Lue koko tiedote SYKEn sivuilta