BLOGI

Edes kesäkuumalla tuuppausten tutkiminen ei ole pysähtynyt. Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE) -hankkeen vetäjä, professori Paula Salo kertoo, että kesän aikana listalla on ollut tuuppausprosessin kehitystyö, ja syksyllä aloitetaan jo konkreettisten tuuppausten valmistelu yhdessä kumppanien kanssa.

”Yksi hankkeen tavoitteistaon kehittää tuuppausprosessia – ikään kuin työkalua tai keittokirjaa – jotta erilaiset organisaatiot pystyvät tämän hankkeen päätyttyä luomaan tuuppaustoimia itse. Se työ on tällä hetkellä käynnissä”, Salo sanoo.

Syksyllä alkavat työpajat, joihin kutsutaan yhteistyökumppaneita rakentamaan tuuppauksia yhdessä tutkijoiden kanssa.

”Esimerkiksi liikenteen puolella kumppaneina on suomalaisia kaupunkeja, joiden työntekijöiden työmatkaliikenteeseen sekä koululaisten koulumatkoihin pyritään vaikuttamaan. Metsänhoidossa taas tärkeitä kumppaneita, joiden kanssa tuuppauksia suunnitellaan, ovat metsänomistajat sekä metsänhoitoyhdistykset.”

Tarkoituksena on, että liikenteessä ihmisten olisi helpompi valita vaikkapa pyöräily, kävely tai joukkoliikenne yksityisautoilun sijaan, ja metsänhoidossa valinnat kohdistuisivat entistä useammin hiilinieluja vahvistaviin metsän hoitotapoihin.

Arvo-toimintakuilua kurotaan umpeen

Tuuppausten roolia korostaa se, että ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja sen hillitsemisen tärkeydestä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Yhä useampi on kiinnostunut siitä, miten omalla toiminnalla voisi vaikuttaa.

”Moni haluaisi tehdä ilmaston kannalta myönteisiä valintoja, mutta se ei ole välttämättä helppoa. Tutkimuskielellä puhutaan niin sanotusta arvo-toiminta-kuilusta, eli ihminen ei aina toimi omien arvojensa mukaan”, Paula Salo kertoo.

Tarkoitus on helpottaa valintojen tekemistä,

ei syyllistää jostain tietystä valinnasta.

Kyse ei ole vain siitä, ettei ihminen jaksaisi tai viitsisi muuttaa käyttäytymistään, vaan ympäristössä voi olla esteitä. Siksi kuilua on tärkeä tarkastella ja ymmärtää, millä tavoilla kaventaa sitä. Tässä apuun tulevat tuuppaukset, jotka ovat yksi mahdollinen ohjauskeino.

”Tuuppaus on siinä mielessä hyvä, että se on aika pehmeä keino. Tosin joku voisi kritisoida, että liiankin pehmeä ja vaikutuksiltaan pieni. Mutta pienistä puroista kasvaa iso virta. Kun monia pieniä toimia skaalataan, saadaan isompia vaikutuksia.”

Paula Salo korostaa, että toinen tuuppausten hyvä puoli on, että ihmisen valinnanvapaus säilyy, vaikka käyttäytymistä pyritäänkin ohjaamaan tiettyyn suuntaan: ”Tarkoitus on helpottaa valintojen tekemistä, ei syyllistää jostain tietystä valinnasta.”