Paula Salo

Paula Salo

konsortion johtaja/psykologian professori, Turun yliopisto Turun yliopisto 029 450 3029

Kirjoittajan blogeja

Vaikuttavuuskertomus 2021

Hankkeen alkupuolella toiminta on painottunut interventioiden kehittämistä tukevan tiedon keruuseen ja analysointiin. Tietoa kerätään sekä sidosryhmäyhteistyönä toteutettavan yhteiskehittämisen että erilaisten kyselyjen avulla, ja lisäksi on tehty systemaattinen kirjallisuuskatsaus liikenteeseen liittyvistä tuuppauksista ja niiden vaikutuksista.

Lue lisää Vaikuttavuuskertomus 2021