BLOGI

What is nudge? Siinä se on, CLIMATE NUDGE -hankkeen loppuraportin nimi, kuten joku viime vuonna leikkisästi ehdotti. Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena on tehdä lyhyt katsaus hankkeen ensimmäiseen vuoteen ja toden totta, aika paljon olemme käyneet keskustelua siitä, mikä on tuuppaus.

Aloitimme vuoden 2021 ja hankkeen oman tutkimusseminaarisarjan määrittelemällä, mitä me tarkoitamme ilmastotuuppauksella.

Ilmastotuuppaus on valinta-arkkitehtuuriin

tietoisesti tehty muutos, jonka tarkoituksena on ohjata ihmisiä

toimimaan ilmastoystävällisillä tavoilla

säilyttäen kuitenkin heidän aiemmat toimintavaihtoehtonsa.

Vaikka sekä alkuperäinen nudgen määritelmä että meidän ilmastotuuppauksen määritelmämme nopealla vilkaisulla vaikuttavat selkeiltä, niiden soveltaminen olemassa olevien tai jo toteutettujen interventioiden luokitteluun on haastavaa. Huomasimme tämän tehdessämme systemaattista kirjallisuuskatsausta liikenteeseen liittyvistä tuuppauksista. Osa tutkimuksissa toteutetuista interventioista oli nimetty tuuppauksiksi, vaikka ne eivät välttämättä sitä olleet ja osa tutkijoista puolestaan ei ollut luokitellut toimenpiteitään tuuppauksiksi, vaikka ne oikeastaan olivat. Esimerkiksi informaation jakaminen voi olla tuuppaus, jos se muuttaa valinta-arkkitehtuuria helpottamalla jonkin valinnan tekemistä. Mikä tahansa tieto ei sitä kuitenkaan tee.

Tieteellisen ohjausryhmän keskusteluissa ja hankkeen tutkijoiden organisoimassa paneelikeskustelussa Glasgow’n ilmastokokouksessa nostettiin esiin myös muunlaisten käyttäytymistieteellisten ohjausmenetelmien hyödyntämisen edut. Esimerkiksi boostit voivat muuttaa käyttäytymistä parantamalla henkilön kyvykkyyttä toimia halutulla tavalla. Tuuppauksessa puolestaan hyödynnetään tiedonkäsittelyn prosesseja ja niille tyypillisiä oikopolkuja. Keskeinen ero on siis mekanismissa, jonka kautta käyttäytymiseen vaikutetaan. Yhteinen nimittäjä on ymmärrys ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Taloudellinen ohjaus ei ole tuuppaamista

Rajanvedon hankaluus tuuppausten ja muiden interventioiden välillä näkyi vuoden mittaan myös erilaisten sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa. Aika nopeasti toimenpiteitä mietittäessä nousi ehdotuksia, että jos hieman lisäisi taloudellisia kannusteita tai vähän rankaisisi ”väärästä” valinnasta. Voihan niinkin tehdä, mutta taloudellisessa ohjauksessa ei ole kyse tuuppauksesta. Eikä sekään haittaa; yksi mahdollisuus onkin, että tuuppauksilla edistetään muiden ohjauskeinojen toimivuutta. Yleisön pyynnöstä kehitimme hankkeen nettisivuille kirjaston, johon kokosimme esimerkkejä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävistä tuuppauksista erilaisista kategorioista.

Tuuppauksen määritelmässä on mainittu käsitteelle useita kriteerejä, kuten helppous tai vaihtoehtojen säilyminen. Itselleni yksi keskeinen asia tuuppauksissa on oivaltavuus. Parhaimmillaan tuuppaukset saavat kiinni jotain erittäin oleellista ihmisten käyttäytymisestä ja ovat jopa humoristisia. Näistä on tälläkin blogipalstalla listattu useita esimerkkejä. Oivaltavien tuuppausten kehittämiseen tarvitaan näkemystä tuuppausten mahdollisista vaikutuksista ja luovuutta. Toisaalta tarvitaan vankkaa ymmärrystä ihmisten käyttäytymisen mekanismeista. Jos asiaa ei tarkastella riittävän monista näkökulmista, voi tuloksena olla tuuppausten epäonnistumisia.

Esimerkiksi kun ihmisille oli lähetetty viestejä, joissa heidän veden- tai energiankulutustaan oli verrattu taloyhtiön muihin asukkaisiin, paljon kuluttavat olivat toivotulla tavalla vähentäneet omaa kulutustaan. Sen sijaan vähän kuluttavat olivatkin lisänneet omaa kulutustaan. Tämän vuoksi erilaisten ihmisten kuuntelu ja osallistaminen on erityisen tärkeää tuuppauksia suunnitellessa.

Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeää missä tahansa käyttäytymisen ohjaamisessa. Eräässä israelilaisessa tutkimuksessa oli yritetty ratkaista päiväkotien usein kohtaamaa ongelmaa eli sitä, että vanhemmat tulivat myöhässä hakemaan lapsiaan. Vanhemmille oli määritelty pieni sakkomaksu yli 10 minuutin myöhästymisestä. Vaikutus oli täysin päinvastainen kuin oli odotettu; myöhästelijät myöhästyivät yhä useammin. Tutkijat arvelivat tämän johtuneen siitä, että rangaistus selkiytti tilannetta vanhemmille. Uudessa tilanteessa he pystyivät varautumaan seurauksiin, jotka osoittautuivat heidän kannaltaan lieviksi. Hinta oli edullinen pidentyneestä hoitoajasta. Aikaisemmassa tilanteessa vanhemmille saattoi olla epäselvää, mitä runsaasta myöhästymisestä seuraisi ja siksi he ehkä yrittivät voimakkaammin välttää myöhästymistä.

Nyt vuoden 2022 alussa olemme saaneet valmiiksi yhteiskehittämisprosessin ja alamme sen avulla kehittää hankkeen tuuppauksia yhdessä sidosryhmien kanssa. Kysymys ”What is nudge?” voidaan siis kääntää muotoon ”What nudge is?” Tuuppausten kehittäminen on yksi tämän hankkeen vaativimmista, mutta samalla innostavimmista vaiheista. Mielenkiinnolla odotan, miten luovia ja oivaltavia tuuppauksia yhteiskehittämistyöpajojen tuloksena syntyy.